Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej.

I. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu:

II. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowego: III. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: IV. Dokumenty niezbędne do zawarcia aktu poświadczenia dziedziczenia:

Notariusze

Elzbieta Wadowska
Absolwentka UMK w Toruniu, notariusz i kierownik Państwowego Biura Notarialnego w Wyrzysku i Pile.
Od 1992 r. powadzi Kancelarię Notarialną w Pile.
Magdalena Wadowska-Wachowicz
Absolwentka UMK w Toruniu, były aplikant i następnie asesor Poznańskiej Izby Notarialnej, od 2008 r. wspólnik spółki cywilnej.